Myiothlypis rivularis (zu Wied-Neuwied,

Taxonomie